Gaston Bachelard – Mumun Alevi

  "Elektrik ampulü, bize yağla ışık veren o canlı lambanın hülyalarını asla veremez. Işığın yönetildiği çağa girdik. Tek rolümüz elektrik düğmesini çevirmek. Mekanik bir hareketin mekanik öznesinden başka bir şey değiliz. 'Yakmak' fiilinin öznesi olarak haklı bir gururla kendimizi var kılmak için bu edimden yararlanamayız.    Eugene Minkowski Vers une cosmologie (Bir Kozmolojiye Doğru) adlı... Continue Reading →

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑