Edmund Husserl – Fenomenoloji Üzerine Beş Ders

  "Bilgi eleştirisinin metafizik amaçlarını bir yana bırakıp, kendimizi sırf bilginin ve bilgi nesnesinin niteliğini aydınlatma ödeviyle sınırlarsak, işte o zaman bu bilgi eleştirisi, bilgi ve bilgi nesnesinin fenomenolojisidir ve fenomenolojinin ilk ve temel öğesini oluşturur. Fenomenoloji: Bu bir bilimi, bilimsel disiplinlerin bir bağlantısını gösteriri; ama fenomenoloji aynı zamanda ve öncelikle bir yönteme ve düşünme... Continue Reading →

Eadweard Muybridge ve Dört Nala Koşan At

  Eadweard Muybridge'in dört nala koşan bir atın tüm hareketlerini gösterebilmek için birden fazla makine ve çekimleri birleştirerek tarihte ilk defa hareketli bir görüntü elde etmesini sağlayan fotoğraflar (1878). Aynı zamanda bu tarihteki ilk filmi meydana getirmiştir. Daha sonra bu tekniği diğer hayvanlar üzerinde de denemiştir, diğer görsellere kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.   Kaynak 1  ... Continue Reading →

Michel Foucault – Entelektüelin Siyasi İşlevi

  "Şimdi 'teori ile pratik arasındaki bağlantı' yeni bir biçim aldı. Entelektüeller, 'evrensel', 'örnek alınacak', 'herkes için adil ve doğru' olanın kipliğinde değil; spesifik sektörlerde, kendi yaşam ya da çalışma koşullarının onları konumlandırdığı noktalarda (konut, hastane, tımarhane, laboratuvar, üniversite, aile ve cinsel ilişkiler) çalışmaya alıştılar. Kuşkusuz bu onlara, yürütülen mücadeleler hakkında çok daha doğrudan ve... Continue Reading →

Thomas S. Kuhn – Bilimsel Devrimlerin Yapısı

  "İşte şu sık sık sözü edilen, bir görsel kalıptan (Gestalt'tan) diğerine atlama örnekleri, bilim adamının dünyasında meydana gelen bu dönüşümlere temel bir prototip ya da benzetme kaynağı oluşturmaları bakımından burada işimize yaramaktadır. Bilim adamının dünyasında önceden ördek sayılan nesneler devrimden sonra tavşan oluverirler. Kutunun ilk önce üst tarafından dışını gören kişi, daha sonra alt... Continue Reading →

Friedrich Nietzsche – Böyle Söyledi Zerdüşt

  "Ey Zerdüşt, burası büyük şehirdir: burada bir şey bulamazsın ve her şeyi kaybedersin sen. Neden bu çamurda yürümek istiyorsun? Ayaklarına acısana! En iyisi şehrin kapısına tükür de – geri dön! Burası bir cehennemdir münzevi-düşünceler için: burada büyük düşünceler diri diri haşlanır ve ufalıncaya kadar pişirilir. Burada çürüyüp gider tüm büyük duygular: burada sadece kuru... Continue Reading →

Max Horkheimer – Akıl Tutulması

  "Bireyin yenilgisinin nedeni kendi başına teknoloji ya da sağkalma tutkusu değildir; sorun, üretimin kendisi değil, biçimidir: sanayi toplumunun özgür çerçevesi içerisinde insanlar arası ilişkiler. İnsan emeği, araştırma ve buluş, zorunluluğun meydan okumasına insanın verdiği karşılıktır. Bu ilişki, ancak insanlar emeği, araştırmayı ve buluşu tanrılaştırdığında saçmalaşır. Böyle bir ideoloji, yüceltmeyi amaçladığı uygarlığın hümanist temellerini baltalama... Continue Reading →

Cicero – Philippicae Söylevleri I

  Onursuzluktan daha iğrenç, kölelikten daha çirkin hiçbir şey yoktur. Biz onur ve özgürlük için doğduk; ya bunları koruyalım ya da onurumuzla ölelim. Düşündüklerimizi çok uzun zaman sakladık; şimdi artık her şey açıktır; herkes duygularını, isteklerini birbirine açıklıyor. Devlete karşı bağlılık duygusu olmayan yurttaşlar vardır, ancak devleti sevenlerin sayısı çoktur, devlet için iyi duygular besleyenlerin... Continue Reading →

Søren Kierkegaard – Felsefe Parçaları ya da Bir Parça Felsefe

  "- Bu anda kişi doğmuş olduğunun farkına varır, zira başvuramayacağı önceki durumu gerçekten de bir 'olmamak' durumudur. Bu anda yeniden doğuşun farkına varır, zira önceki durumu gerçekten de bir 'olmamak' durumudur. eğer önceki durumu bir 'olmak' durumu olsaydı, an hiçbir koşulda yukarıda açıklandığı gibi kararlaştırıcı bir anlam kazanmazdı. Grek pathos'u hatırlamaya, bizim projemizin pathos'u... Continue Reading →

Parmenides – Doğa Hakkında

  "Zorunlu hem söylemek hem de düşünmek varolanın olageldiğini; Zorunludur zira var olması, hiç ise yoktur. Bunlardır aklında bulundurmanı buyurduğum. Seni üzerinde tuttutuğum asıl irdeleme yolu budur, Ancak bu yolun ötesinde, bir de, dolandıkları yol var Hiçbir şey bilmeyen fanilerin, iki başlılar; iktidarsızlık Zira yönetir Göğüslerinde dolanan düşünceyi; sürüklenirler. Dilsizler, körler hem de, şaşkınlar kafası... Continue Reading →

1927 Solvay Kongresi

Soldan sağa: Arka sıra: Piccard, Henriot, Ehrenfest, Herzen, Th. de Donder, Schrödinger, Verschaffelt, Pauli, Heisenberg, Fowler, Brillouin. Orta sıra: Debye, Knudsen, Bragg, Kramers, Dirac, Compton, De Broglie, Born, Bohr. Ön sıra: Langmuir, Planck, Curie, Lorentz, Einstein, Langevin, Guye, Wilson, Richardson. Fotoğraftaki 29 bilim insanının 17'si nobel almıştır. Kongrenin ana konusu fotonlar ve elektronlardır.   Video... Continue Reading →

Martin Heidegger – Metafizik Nedir?

  "Metafizik nedir?' sorusu, metafiziğin ötesini sorgular. Bu soru, artık metafiziği aşma yoluna girmiş bir düşünmeden çıkar. Aşmaya çalıştığının dilini hala belirli ölçülerde kullanma zorunluluğu, böyle geçişlere özgüdür. Metafiziğin özü hakkındaki soruyu tartışma vesilesi, bu sorgulamanın bilimlerden yola çıkmak zorunda olduğu şeklindeki bir yanlış kanıya götürmemelidir. Yeniçağ'daki araştırmalar, Varolanı başka tasarımlama biçimleriyle ve onu başka... Continue Reading →

Aristoteles – Poetika

  "Epopoiia, tragedya şiiri, komedya, dithyrambos şiiri ve büyük bölümüyle aulos ve kitharis sanatı: Bütün bunların ortak çzelliği, genel olarak taklit (mimesis) olmalarıdır. Ama birbirlerinden üç bakımdan ayrılırlar: Ya farklı nesneleri taklit eder ya farklı araçlarla taklit eder ya da farklı biçimde, farklı bir yöntemle taklit ederler." (s. 19)   "Tragedya ve komedyanın ortaya çıkışından... Continue Reading →

Ludwig Wittgenstein – Tractatus

  "1. Dünya, olduğu gibi olan herşeydir." (s. 15) "2. Olduğu gibi olan, olgu bağlamlarının öyle varolmasıdır." (s. 15) "3. Olguların mantıksal tasarımı, düşüncedir." (s. 27) "4. Düşünce anlamlı tümcedir." (s. 45) "5. Tümce, temel tümcelerin doğruluk işlevidir. (Temel tümce kendi kendisinin doğruluk işlevidir.)" (s. 87) "6. Doğruluk işlevinin genel biçimi şudur: [değil p, değil... Continue Reading →

Ahıskalı Türkler’in Göç Süreci ve Honaz’daki Yaşam Deneyimleri (Immigration Process of Ahıska Turks and Their Life Experience in Honaz)

  Yazarlar: Serkan GÜZEL, Damla YILMAZ, Martı Esin ŞEMİN, Harun Reşit SOYA   Özet: Bu makalenin temel sorunsal alanı, Rusya’dan göçün Honaz’a yerleşen Ahıskalı Türkleri nasıl etkilediği ve buna bağlı olarak söz konusu göçün Honaz’daki bugünkü yaşamlarında nasıl rol oynadığını tartışmaya açmaktır. Bu araştırma kapsamında Rusya’dan Türkiye’ye sürgün edilen ve Honaz’a yerleşen 300 Ahıskalı Türk’ten oluşan bir... Continue Reading →

Felsefede ‘Cogito’ ve Sanatta ‘İmza’ Örneklerinde Modern Özne-nin Ortaya Çıkışı (Emergence of the Modern Subject in the Samples of ‘Cogito’ in the Philosophy and ‘Signature’ in the Art)

  Yazar: Harun Reşit Soya, Martı Esin Şemin   Özet: Bu makalenin amacı Rönesans ve Moderniteyle birlikte Batı düşüncesinde yükselen öznenin; önce sanat ardından da felsefedeki yansımalarını ortaya koyabilmek ve benzerliklerini açığa çıkarmaya çalışmak olacaktır. Skolâstik düşünce geleneğinde değerini tanrıdan alan özne ve nesne silikleşmiş; belirlenmiş bir dünyaya mahkûm ol-muşken bu yaklaşıma başkaldırma niteliği taşıyan... Continue Reading →

Walter Benjamin’in Mistisizmi ile Tasavvuf Felsefesine Bir Bakış (An Outlook on Sufi Philosophy by Walter Benjamin’s Mysticism)

  Yazar: Harun Reşit Soya   Özet: Bu makalede orijinal bir mistik yoruma sahip olan W. Benjamin’in düşüncelerinden hareketle Tasavvuf Felsefesine bakabilmenin yolları aranacaktır. Benjamin’in düşüncesindeki orijinallik; Sanayi devrimiyle birlikte Kıta Avrupası’nda gerçekleşen, köklü kültürel değişikliklerin etkilerini ve daha sonra tanıştığı Marksizm’i, Yahudi mistik geleneğiyle harmanlamasından gelmektedir. Bahsedilen orijinallik, aynı zamanda Benjamin’in tam olarak anlaşılması... Continue Reading →

Çizgi Film, Çocuk ve Toplumsallaşma: Jetgiller ve Taş Devri Örneği (Cartoon, Child and Socialization: Flintstones and Jetsons Example)

  Yazarlar: Serkan GÜZEL, Harun Reşit SOYA, Martı Esin ŞEMİN, Bahar ŞAHİN   Özet: Bu araştırmanın temel amacı, boş zamanı büyük ölçüde televizyon karşısında oyalanmakla geçen ailenin en küçük bireyi çocukların, çizgi filmlerden nasıl etkilendiklerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda örnekleme yöntemi kullanılarak neredeyse tüm dünyada gösterime giren ve günümüze kadar da yayınlanmaya devam eden Taş Devri ve Jetgiller çizgi... Continue Reading →

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑