İbrahim, Üç Melek ve İshak’ın Kurban Edilişi

İbrahim, Üç Melek ve İshak'ın Kurban Edilişini gösteren bir mozaik, 6. yüzyıl, Ravenna "İbrahim bir gün Mamre meşeliğinde, gündüz sıcağında, çadırın önünde oturmaktaydı. Tanrı göründü. İbrahim başını kaldırdı, baktı ki üç adam duruyor ayakta. Onlara doğru koşup secdeye geldi. Sonra çadıra koşup, körpe bir buzağıyı getirdi; çabucak pişirmesi için hizmetçiye verdi. Konukların önüne ayran, taze... Continue Reading →

Frida Kahlo 111 Yaşında! (1907-1954)

Self Portrait, Dedicated to Dr Eloesser, 1940 by Frida Kahlo   "Meksika sanatına ve kültürüne özgü öğelere yer verdiği kendi portreleriyle metaforlar dolu görsel bir yaşamöyküsü dile getirmiştir. Tam adı Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderon olan sanatçı, ileride tıp eğitimi görmek amacıyla Mexico'daki Üniversiteye Hazırlık Ulusal Okulu'na girmiş, ama 1925'te okuldan eve dönerken geçirdiği bir... Continue Reading →

Franz Kafka – Çin Seddi’nin İnşası

  "Sanırım seddin inşasına karşı çıkan düşünceler yöneticilerce dikkate alınmış, parçalar halinde inşa yöntemine karar verilirken göz önünde bulundurulmuştur. Benim gibi pek çok kişi adına konuşarak bizler diyebilirim, bizler, aslında üst dereceden yöneticilerin buyruklarını okuyup incelerken kendi kendimizi de tanıdık ve bizi yöneten kişiler olmasa gerek okulda öğrendiklerimiz gerekse aklımızın,o devasa bütünlükteki zerre kadar görevimiz... Continue Reading →

Sanatçı Babalar ve Sanatçı Oğullar

The Painter's Father, Albrecht Dürer (1497)   Portrait of Clara Serena Rubens, Peter Paul Rubens (1616)   Portrait of the Artist with his Family, Cornelis de Vos (1621)   Family Portrait, Cornelis de Vos (1631)   The Artist's Son Titus at His Desk, Rembrandt (1655)   The Painter's Father, Louis-Auguste Cézanne (1865)   The Artist's... Continue Reading →

Umberto Eco – Günlük Yaşamdan Sanata

"...Kitaplıklar, belli bir eğitimden geçmemiş kimselere açık olmasaydı; tıpkı sürücü ehliyeti almak için gidilen kurslar gibi, kitaba saygı ve kitaptan gerektiği gibi yararlanma becerilerini kazandıracak kurslar açmak gerekecekti. Çok ince bir sanat, bu nedenle okulun ve yetişkinlerin eğitimini üstlenmiş kurumların bu konuda yardımcı olmaları gerekecektir, çünkü bildiğimiz üzere kitaplık okulun, belediyenin ve devletin yükümlülük alanı... Continue Reading →

Marshall Berman- Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor

Map of St. Petersburg in 1705. Historical reconstruction (1853) "St. Petersburg'un kuruluşu yukarıdan aşağı, zorbaca yürütülen ve dayatılan dünya modernleşme tarihinin, belki de en dramatik kertesidir. I. Peter, bu şehri 1703'de, Neva ("Çamur") Nehrinin Lagoda Gölünden topladığı sularını getirip Baltık Denizine açılan Finlandiya Körfezine döktüğü yerde kurmaya başladı. Burasını büyük bir donanma üssü ve ticaret merkezi... Continue Reading →

Erik Levi- Mozart ve Naziler

"Nazilerin iktidara gelmesini izleyen ulusal yenilenme atmosferi içinde, kültürel ve tarihsel önem taşıyan herkes için Alman vatanseverliği örneklerini ön plana çıkarmak kaçınılmaz hale geldi. Bu nedenle, tahmin edilebileceği üzere, Lewicki tarafından detaylı bir şekilde incelenmek üzere seçilen mektuplar çok ünlü olacak ve ne zaman Mozart'ın bir eseri sahneye konulacak olsa vurgulanacaktı. Böylece Mozart hakkındaki hemen... Continue Reading →

Julius Grimm- Mond

  Avusturyalı bilim fotoğrafçısı ve astronom Julius Grimm (1842-1906) tarafından yapılan Ay tablosu (1888).  Ay ve yüzeyini inceleyen Grimm, çektiği Ay fotoğraflarını birleştirerek elde ettiği bu tabloda fotoğraflardaki gölgeleri kaldırarak Ay'a ayak basılmasından neredeyse yüz yıl önce Ay'ın görünümü hakkında olağanüstü bilgiler vermiş, gerçekte hiç görülemeyecek bir Ay yüzeyini bizlere sunmuştu.     Kaynak

Süt (Çiçek) Dolunayı

Harmony (1893), Eugène Grasset ve Félix Gaudin Mayıs çiçekli/luludos'tur. Bu yüzden Mayıstaki dolunay Çiçek Dolunayı ya da yavrulama vakti olduğu için Süt Dolunayı olarak da bilinir. "Çingene mitolojisinde Güneş Kralı Sırma saçlı bir kızla evlenmişti. Kardeşi Ay Kralı ise sırma saçlı bir kız bulamayınca gümüş saçlı bir kızla evlendi. Her ikisinin de çok sayıda çocuğu... Continue Reading →

The Abyss of Hell

Dante'nin İlahi Komedyası'ndaki Cehennem'in, Sandro Botticelli tarafından tasviri. Dante İlahi Komwsya'da Cehennemi, Dünya'nın merkezine inen devasa bir mağara olarak anlatmıştır. Bu mağara Tanrı, Lucifer'i Cennetten kovduktan sonra yaratmıştır. Botticelli'nin bu çok ünlü eseri Erken Rönesans dönemine aittir ve 1485 yılına tarihlenir. Bugün Vatikan Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Kaynak

Zübdetü’t-Tevarih- Evren Haritası Minyatürü

Yeryüzü ve 7 kat semayı hem burçlarla hem de Ayın 28 evresiyle birlikte betimleyen Dünya merkezli evren haritası, Zübdetü't-Tevarih minyatürlerindendir. Eserin metni Seyyid Lokman Aşuri tarafından yazılmış ve dönemin padişahı III. Murat'a sunulmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi, Zübdetü't-Tevarih (1583) Kaynak

Mary Cassatt (1844-1926)

Japon sanatının süslemeci ögelerini İzlenimcilikle birleştiren ressam, Philadelphia Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim görmüş, sonrasında ise Paris'e yerleşmiştir. Paris'te üslubunu derinden etkileyen Degas'nın dostu olan Cassatt, Amerikalı olmasına karşın Fransız İzlenimciler arasında sayılmış; eserlerini kadınsı bir yumuşaklıkla -diğer İzlenimcilerden farklı olarak-  betimlerken en çok anne ve çocuk teması üzerine çalışmıştır.   Kür, I. (2008). "Cassatt, Mary", Eczacıbaşı... Continue Reading →

Eadweard Muybridge ve Dört Nala Koşan At

  Eadweard Muybridge'in dört nala koşan bir atın tüm hareketlerini gösterebilmek için birden fazla makine ve çekimleri birleştirerek tarihte ilk defa hareketli bir görüntü elde etmesini sağlayan fotoğraflar (1878). Aynı zamanda bu tarihteki ilk filmi meydana getirmiştir. Daha sonra bu tekniği diğer hayvanlar üzerinde de denemiştir, diğer görsellere kaynak linkinden ulaşabilirsiniz.   Kaynak 1  ... Continue Reading →

1927 Solvay Kongresi

Soldan sağa: Arka sıra: Piccard, Henriot, Ehrenfest, Herzen, Th. de Donder, Schrödinger, Verschaffelt, Pauli, Heisenberg, Fowler, Brillouin. Orta sıra: Debye, Knudsen, Bragg, Kramers, Dirac, Compton, De Broglie, Born, Bohr. Ön sıra: Langmuir, Planck, Curie, Lorentz, Einstein, Langevin, Guye, Wilson, Richardson. Fotoğraftaki 29 bilim insanının 17'si nobel almıştır. Kongrenin ana konusu fotonlar ve elektronlardır.   Video... Continue Reading →

WordPress.com'da bir web sitesi veya blog oluşturun

Yukarı ↑